دریافت ها
به گمانم :

هرکه به خوبیها ، عاشق تر 

به خدا ، نزدیک تر

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:3  توسط پرنده | 
اگر تعریف مصیبت را  واقعه ای که به انسان اصابت میکند بدانیم ،

آنگاه در خوشی ها و وقایع خاطره انگیز هم مومنان به یاد دارند که :

ما از خداییم و به سوی او بازمیگردیم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:56  توسط پرنده | 
 تنها زمانی میتوان در زمان حال زندگی کرد که :

به کاری مشغول باشیم که هم به درست بودنش اطمینان داریم و هم از آن کار لذت میبریم.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 17:6  توسط پرنده | 
و حقیقت ؟ : این واژه بدبخت مادرمرده که همواره پیش پای مصلحت ذبح شرعی اش کرده اند ....

اما هنوز برای بندگان تسلیم شده خداوند ، روشن و بی لک و تابناک است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت 18:9  توسط پرنده | 
آشتی با مرگ

               تولدی دوباره در زندگی ست .

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 19:1  توسط پرنده | 
ابتدای راه دریافت آکاهی و الهام و گشایش در زندگی معنوی ،

                               کمک مشفقانه به دیگران است .

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 18:22  توسط پرنده | 

از خواندن تا بر پا داشتن ؛

از اقراء تا اقم ؛

سبزترین مسیر قابل پیمایش برای بشر است .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 17:31  توسط پرنده | 
بهترین سبک زندگی به نظر من زندگی به سبک یک سرباز راضی ست :

بدون سوال

بدون اعتراض

کم حرف و پر عمل

بدون مقایسه

آماده در زمان حال و گوش به فرمان

تصمیم و عمل فوری بر اساس شرایط ...

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم تیر ۱۳۹۳ساعت 18:41  توسط پرنده | 
ایثار نشانه آغاز عشق است

عاشق خود خواه نیست

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 19:52  توسط پرنده | 
شاید تمرکز روی نقاط مثبت طرف مقابل و وقایع خواستنی رمز استحکام هر پیوندی در روابط انسانی و راهی برای ساختن دنیای بهتر باشد .

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۳ساعت 19:53  توسط پرنده | 
 با شکایت از وضعیت موجود و  احساس تضییع حقوق خود نمیتوان وضعیت را بهتر کرد .

به نظرم مرکز کنترل درونی و پذیرش مسوولیت میتواند شروع بهتری باشد .

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۳ساعت 19:43  توسط پرنده | 
به نظرم ثروت و دیانت منافاتی با هم ندارند

و با توجه به استفاده درس و  عام المنفعه ثروت بوسیله انسان های شریف ،

کسب آن یک ضرورت برای درستکاران است .

+ نوشته شده در  شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ساعت 19:49  توسط پرنده | 
 برای تغییر بهترین نقطه شروع  تفکر

 

و بهترین راه جهت دادن به افکار طرح سوالات درست است .

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 18:45  توسط پرنده | 
اغلب مردم مانند خوابگرد ها که در خواب راه میروند

 

پیوسته و در سراسر زندگی حواسشان پرت است

به گونه ای زندگی میکنند که گویا خواب هستند ؛

به خطا ، مشکلات و شکست  (بعضا هم خاطرات خوب) گذشته فکر میکنند؛

یا ترس از آینده و اتفاقات احتمالی ذهن آنها را مشغول کرده ؛

و همین آنها را از کار فعلی و موفقیت نسبی باز میدارد .

تمرکز بر کار فعلی و زمان حال ، راه دسترسی به پستچی الهام ،  پیشگیری از مشکلات و گشایش در امور زمینی است ؛

(باید در خانه باشیم تا بتوانیم محموله پستی را دریافت کنیم )

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 14:37  توسط پرنده | 
به نظر میرسد که خرد میتواند بر رنج زندگی دنیوی غلبه کند ،

و عشق بر رنج دنیای باقی ؛

و رند مد نظر حافظ واجد هر دو توانمندی ست .


در سال جدید آرزومندم رند باشیم .

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چکار ؟

کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش


+ نوشته شده در  یکشنبه سوم فروردین ۱۳۹۳ساعت 23:7  توسط پرنده | 
چگونه می توان زبان زمان را فهمید و با او به آشتی و صلح رسید ؟

صبر ؟

تمرکز بر حال ؟

نظم ذهنی و درونی ؟

همگامی با تغییر ؟

عدم قضاوت و پذیرفتن شرایط ؟


چگونه ؟


+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 19:22  توسط پرنده | 
در مورد عشق چیز زیادی نمیدانم جز اینکه :

عاشق  واقعی عاقل و مصلحت اندیش نیست .

به نظرم : با کمی اغماض عاشق واقعی ، همان معشوق است یا تبدیل به او میشود.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ساعت 23:27  توسط پرنده | 
اگر تو یار نداری ، چرا طلب نکنی ؟

وگر به یار رسیدی ، چرا طرب نکنی ؟


پ.ن : چطور میشه در های توجیه رو کلا یا تا حدی بست ؟

(از ماست که بر ماست)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ساعت 21:47  توسط پرنده | 
به نظر میرسد بی آزاری نقطه صفر محور انسانیت است

و خدمت به دیگران آغاز مسیر کمال

پ.ن :اغلب ما هنوز زیر صفیرم

+ نوشته شده در  جمعه یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 10:2  توسط پرنده | 
نیما یوشیج در جشن یکسالگی فرزندش نوشت :

پسرم

یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ؛

از این پس ، همه چیز جهان تکراریست ؛

 بجز مهربانی .

 پ.ن : البته به آن نیز نباید عادت کرد .

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 9:49  توسط پرنده | 
رفتن یا رسیدن؟

سوال اصلی این است (البته بعد از بودن یا نبودن جناب شکسپیر)


پ.ن : به نظرم رفتن در عین صبر و شیدایی

+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲ساعت 18:45  توسط پرنده | 
 به نظرم برای ازدواج  موفق سه چیز ضروری  و کافی ست :

از منظر عقل : رفاه و دارایی در حد طرف مقابل

در پله عشق : دلبستگی و وفاداری

از نگاه عرف : مشابهت فرهنگی


پ.ن :که هر سه از عدالت سرچشمه میگیرند

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ساعت 17:47  توسط پرنده | 
کاش تاکتیک پیروزی در آخرین نبرد (نبرد باخود) را می دانستم

دیگران ، دشمن فرضی اند

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲ساعت 2:50  توسط پرنده | 
به نظرم دو مهارت برای انسان امروزی ضروری تر از سایر مهارت هاست :

مهارت انتخاب رسانه

مهارت آموختن فرآیند یادگیری خویش (Learn how to learn)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:2  توسط پرنده | 
عید امسال

             به دیدار خودم هم بروم

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 14:5  توسط پرنده | 
معمولا و اغلب از همان جایی لطمه میخوریم که میدانیم و برایمان آشناست

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت 16:44  توسط پرنده | 
به نظرم تفاوت ظریفی بین الهام و هوس وجود دارد که با دقت و تامل ، قابل تشخیص است .

الهام بر عکس وسوسه نافی اراده انسان ، نافی عدالت الهی  و ناقص ستار العیوبی خداوند نیست 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ساعت 18:4  توسط پرنده | 
کنترل ذهن و زبان مهمترین راه خوشبختی ست

+ نوشته شده در  شنبه دوم دی ۱۳۹۱ساعت 12:27  توسط پرنده | 
ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ

باطنش باشد محیط هفت چرخ

در عین حال  مسوولیت ها و کارهای زمینی خود را به دقت انجام میدهد تا سهم زمینی خود از دنیا را بدست آورد

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:36  توسط پرنده | 
سریع ترین راه دستیابی به هدف رها کردن آن بلحاظ عاطفی ست

یعنی ضمن تلاش و کوشش برای دستیابی به هدف ،رسیدن یا نرسیدن به آن برایمان علی السویه باشد

به نظرم فلک هوشمند است و هر چه را با تمام قوا بخواهیم  و بر آن قفل شویم از ما دریغ میکند

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۱ساعت 13:58  توسط پرنده |